เรื่องเพศที่เด็กต้องรู้

ผลสำรวจจากงานวันคุมกำเนิดโลก พบว่าเด็กวัยรุ่นไทยเกินครึ่ง มีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าแบบดูหนังโป๊โดยไม่ป้องกันน่าเป็นห่วงมากที่วัยรุ่นในปัจจุบันไม่สนใจที่จะป้องกันการท้องไม่มีพ่อหรือโรคติดต่อทางเพศ
ความเชื่อผิดๆ
วัยรุ่นหลายคนเชื่อผิด ๆ เรื่องเพศสัมพันธ์ เช่น ถ้ามีเพศสัมพันธ์ระหว่างอาบน้ำจะไม่ท้อง หรือถ้าล้างอวัยวะเพศด้วยโค้กแล้วจะไม่ท้อง เป็นต้น ความเชื่อผิด ๆ ที่ไม่ป้องกันให้ถูกต้องจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงในภายหน้า
ความจริงที่เด็กต้องรู้
ความจริงทั้ง 5 ข้อนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่พ่อแม่ต้องอธิบายให้ลูกในวัยรุ่นเข้าใจและรู้วิธีที่จะปกป้องตัวเองจากการดูหนังโป๊และคู่นอนถ้าต้องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย
1. การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่กำลังมีรอบเดือนก็ทำให้ท้องได้
2. แม้ว่าฝ่ายชายจะหลั่งภายนอกก็ทำให้ท้องได้เช่นกัน
3. การใช้ถุงยางระหว่างมีเพศสัมพันธ์ไม่สามารถป้องกันการตั้งท้องได้ 100% เหมือนดูหนังโป๊
4. การทานยาคุมกำเนิดไม่ช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคทางเพศ
5. ถ้าไม่รู้จักยับยั้ง การกอดจูบลูบคลำก็อาจเลยเถิดไปจนทำให้ท้องได้เช่นกัน
แม้จะลำบากใจแต่พ่อแม่จำเป็นต้องอธิบายให้เด็กวัยรุ่นเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่ป้องกันอย่างถูกวิธีระหว่างมีเพศสัมพันธ์แบบดูหนังโป๊ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่บั่นทอนร่างกายและจิตใจแก่ตัวเด็กและครอบครัวอาจจะเกิดขึ้น เช่น การทำแท้งหรือติดโรคจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน
จะคุยกับลูกอย่างไรดี
พ่อแม่ที่ให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยแก่ลูกวัยรุ่นย่อมคลายกังวลได้ในระดับหนึ่ง เพราะเมื่อลูกเข้าใจเรื่องเพศสัมพันธ์และวิธีปฏิบัติตัวแล้วจะช่วยลดปัญหาท้องก่อนวัยหรือติดเชื้อทางเพศได้สิ่งที่สำคัญคือ ถ้าเด็กไว้วางใจพ่อแม่และตระหนักว่าปรึกษาพ่อแม่ได้ทุกเรื่อง แม้แต่เรื่องเพศ หลักการดูหนังโป๊ ให้รู้ว่าพ่อแม่พร้อมที่จะรับฟังปัญหาข้อสงสัยและให้คำปรึกษาในทุก ๆ เรื่องที่อยากรู้ โดยเฉพาะการป้องกันตัวเองระหว่างมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้อง แทนที่จะไปหาความรู้เรื่องนี้จากที่อื่นที่จะทำให้เด็กมีความเชื่อผิด ๆ และทำให้เด็กมีประสบการณ์ที่เหมือนเป็นตราบาปในใจตลอดไป

Related Post